Follow me:

华文码头 |OCAT Shenzhen

华文码头:从唐人街到红色国际主义

主办方:OCAT深圳

展览时间:2020年7月25日至2020年8月21日

策划人:蒲英玮

艺术家:

曹斐(Cao Fei)、方迪(Fang Di)、许家维(Hsu Chia-Wei)、陆明龙(Lawrence Lek)、李继忠(Lee Kai-Chung)、 李汉威(Li Hanwei)、刘雨佳(Liu Yujia)、致颖(Musquiqui Chihying)、佩恩恩(Payne Zhu)、沈莘(Shen Xin)、杨圆圆(Yang Yuanyuan)、余政达(Yu Cheng-Ta)

 

Sino-Wharf: from Chinatown to Red Internationalism

Venue: OCAT Shenzhen

Dates: 25th July 2020-21th August 2020

Curator: Pu Yingwei

Artists:  Cao Fei, Fang Di, Hsu Chia-Wei, Lawrence Lek, Lee Kai-Chung, Li Hanwei, Liu Yujia, Musquiqui Chihying, Payne Zhu, Shen Xi, Yang Yuanyuan, Yu Cheng-Ta

Info

Category: